Projecten - SteamTrigger

De SteamTrigger is een ultramoderne stoomturbine, die het mogelijk maakt om energie op te wekken uit restwarmte, afkomstig van WKK (Warmte Kracht Koppeling) installaties.

Waarom een SteamTrigger?
Voor een optimaal rendement is het noodzakelijk om voor de vrijkomende warmte uit WKK-installaties een goede afzetmogelijkheid te realiseren. Bij het ontbreken van afzetmogelijkheden is de SteamTrigger een uitermate goed alternatief, omdat hiermee de warmte op locatie benut kan worden, door het om te zetten in extra elektriciteit. Door een speciaal ontwikkeld besturingssysteem, is het mogelijk de SteamTrigger optimaal af te stemmen op zowel nieuwe als bestaande WKK-installaties, met vermogen vanaf 200 kW.

Hoe werkt het?
Via een afgasketel (dit is een standaard ketel die doormiddel van warmte stoom opwekt uit water) gaat de opgewekte stoom door een leiding naar de stoomturbine en zorgt daar voor de aandrijving van het turbinewiel die aan een generator is gekoppeld. Naar verwachting kan hiermee 10 tot 15% van het WKK-vermogen aan extra elektriciteit opgewekt worden. Omdat deze gegevens zijn gebaseerd op basis van de huidige onderzoeken/verwachtingen, zijn ze onderdeel van het testprogramma en zullen ze in een later stadium met testresultaten onderbouwd kunnen worden. De restwarmte uit de SteamTrigger kan via een condensor en warmtewisselaar gebruikt worden voor het op temperatuur houden van de vergistingsilo. Daarmee is een gesloten systeem mogelijk, waarin praktisch alle energie benut wordt. Dit is echter wat de verwachtingen zijn. Na het afronden van de testfase kan dit bevestigd worden met een gedegen onderbouwing. Bijzonderheid is de emissievrije productie van de SteamTrigger, doordat er gebruik wordt gemaakt van restwarmte en er geen uitstoot van CO2 plaats vindt.

Door wie en waar vindt de ontwikkeling plaats?
In Putten (Gld) is een samenwerking ontstaan tussen twee innovatieve bedrijven die samen werken aan de ontwikkeling van de SteamTrigger.
Liberty Gasturbine Holland B.V. is een bedrijf met ruim twintig jaar ervaring in grondapplicaties van gasturbinemotoren.
Clean Energy For Me zet zich in om op een schone manier duurzame energie te produceren.

Wanneer wordt hij in productie genomen?
Momenteel wordt gewerkt aan een testmodel waarmee verschillende onderzoeken worden gedaan. Naar verwachting zal in 2011 een prototype gereed zijn en in gebruik worden genomen op het eigen (test)bedrijf, waarna in 2012 de eerste modellen aan de markt kunnen worden geleverd.