Projecten - INDUGRAS

In het pilotproject INDUGRAS ontwikkelen een tweetal bedrijven uit Putten die al geruime tijd bij biomassa verwerking betrokken zijn, nl. Clean Energy For Me en Rozendaals Duurzame Energie BV samen met TNO een proces om waardevolle industriŽle grondstoffen te produceren uit natuurgras.

Dit natuurgras komt beschikbaar bij het beheer van natuurgebieden door organisaties als Staatsbosbeheer en Waterschappen en wordt tot nu toe tegen hoge kosten afgevoerd.
In INDUGRAS wordt dit natuurgras op innovatieve wijze ingekuild om het te conserveren voor jaarrond verwerking en, belangrijker nog, om door de natuurlijke microbiŽle activiteit tijdens het inkuilproces melkzuur te produceren. Dit melkzuur is een waardevolle platform grondstof voor onder andere polymelkzuur bioplastics.

Het inkuilproces zorgt er ook voor dat naast het melkzuur de grasvezels zodanig ontsloten worden dat ze voor papier- en bouwmaterialen industrieŽn goed bruikbaar zijn. Reststromen worden co-vergist tot biogas in de vergistingsinstallaties die het INDUGRAS consortium al operationeel heeft. Door deze bioraffinage-"biocascade" wordt uit een laagwaardige grondstof hoogwaardige producten verkregen.

In de seizoenen 2010 en 2011 wil het INDUGRAS consortium de details van dit proces zodanig uitwerken dat het in 2012 op praktijkschaal volledig operationeel kan zijn.

De ambtelijke facilitering van gemeente Putten en de Regio Noord Veluwe van dit initiatief zal hier zeker behulpzaam bij zijn.