Clean Energy

Clean energy for me is een bedrijf dat zich inzet om op een innovatieve en milieubewuste manier schone energie te produceren.

Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om natuurlijke voedingsbronnen (biomassa) toe te passen als brandstof, of als grondstof voor diverse producten/gebruiksartikelen.
De focus ligt echter op rendement. Te vaak nog worden partijen biomassa toegepast op een onvoldoende, renderende manier. Te denken valt aan WKK(Warmte Kracht Koppeling)installaties, waarbij biogas uit vergistingsinstallaties wordt omgezet in elektriciteit, maar waar de warmte (motor) onbenut blijft of maar voor een klein deel benut wordt.

Dus niet massaal biomassa-toepassingen in gebruik nemen en stimuleren omdat daarmee fossiele brandstoffen bespaard blijven, maar vooral kijken: hoe kan ik als ondernemer of als particulier op een verantwoorde manier gebruik maken van biologische mogelijkheden in een productieprocesvoor, of voor het opwekken van energie.

We kunnen elkaar daarbij stimuleren met innovatieve ideeën, tips en ervaring. Deze website is daarbij een hulpmiddel, om met elkaar in contact te komen, onze ervaringen te delen met anderen en het promoten/bekendmaken innovatieve ideeën en projecten.


Let's make clean energy for all of us!